Hozun gabygyny dowup, manzyna yetip bilmedik ony durshy bilen gabykdyr oyder

Gulmek zerurlyk bolsa,
dymmak sungatdyr.

Gulup geplan arden gork, aglap geplan ayaldan.

Ynsan bilen kitabyn dashyna aldanma, ichine bak.

Kisha erbetlik edip utan adam yok.

Shu hakykaty hemishe peydalanmagy basharalyn- yagshy gylyk-hasiyetlere beslenmek uchin hich bir zat bize pasgel beryan daldir. Has gowy adam bolmak uchin hich bir zat bizin onumizh bokdeyan daldir. Eger, namedir bir zat bize pasgel beryan yaly gorunyanem bolsa, ynanayyn, bu dine bahanadyr.

Arzuw edyan zatlarnyzyn hemmesini edip bilmeyan bolsanyz, edip biljek zadynyzy arzuw edayin!!!

Herkim yalnyshyp biler, emma shol yalnyshyna hotjetlik bilen yapyshyp yatyanlar dine akmaklardyr.

Erkek kishi uchin in uly mertebe- syr saklap bilmekdir.

Adam beygeldigiche gowni kichelmelidir.

Ilki otunch soran-batyr, ilki bagyshlan-guychli, ilki unudan-bagtly.

(yuz gorulyan) Ayna menin in gowy dostum, ol hich wagt men aglan wagtym gulmeyar...