Uzak ömür görmeklik isleseniz, her gün bir stakan gatyk için.

Her birimizin hojalygymyzda, bazardyr dükanlarmyzda tapylyan peydaly içimlik gatykdyr.
Yaşayyşda bu içimligin bir naçe peydaly taraplary aydylyp geçilyar.

–Alymlaryn ylymy işler netijesine göra gatyk,gastirt ateroskleroz, diabet,beyni,disbakterioz ve gipertoniya kesellerinin önüni almaklykda ajayyp içimlik hasaplanyar.
Bejergisi ün her gün nahardan 15min geçirip içmeklik maslahat berilyar.

–Gatyk bagyr sirrozy profilaktikasynda hem özünin peydaly taraplaryny görkezendir.Şeylede bagyr keseli bn kesellan hassalara hem gatyk içmeklik peydaly.

–Beden agramynyzy kemeltmeklik isleseniz,(horlanmak isleyanler) yagsyz gatyk içmeklik maslahat berilyar. Gatyga mayda dogralan rediska ve gök otlary aralaşdyrsanyz tayar salat bolyar,(okroşka)bu bolsa agramynyzy kemelder ve saglygynyzy berkider.

–Çagalar ün yagly gatygyn bir ön tayarlananyny peydalanyn.
Ylaytada garyn agyrlary nahary sindirip bilmezlik ve iç geçmeklik meselesi yüze çyksa, yany uyan gatyk içmeklik makul bolar.

– Gatyk içmeklik ganda şekerin mukdarynynyn artyp gitmekliginin önüni alyar.

–Yatmazynyzdan ön içilen bir stakan gatyk aşgazan, içegelere govy peydaly tasir edyandir.

–Gaharjan ve işdasiz bolsanyz,irden nahardan yarym sagat ön bir stakan gatyk için.

– Yüz deriniz guruşsa, yada gün şöhlesi sebap yansa, garalsa, gatyga azajyk maydalanan gök otlary aralaşdyryp, yüzünize nikap ornunda peydalanmak mümkin.

-Saçynyzyn renki, öçüksi bolsa, yada gonak, sirke peyda bolsa, gatygy suv bn garyp son saçynyzy yuvmaklyk, hem maslahat berilyar.

–Gatygyn rahatlandyryjy hemde güç kuvat beriji klimaks dövürdaki ayallar, gövreli ayallar hemde çaga emdiryan ayallar ün juda peydaly.

–  Uzak ömür görmek isleseniz her gün bir stakan gatyk için.
Şonda organiziminiz gün-günden govlanyp baryanyny duyarsynyz.

İnternetden terjime.