RedWM.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » RedWM.ru » Знакомства и общение » TMCHAT


TMCHAT

Сообщений 21 страница 37 из 37

1

Hany Türkmenler gybathana geliñ! bir gybat kakalyñ!

0

21

☆《MEGALORD》☆ написал(а):

Hawa  berilyar. Plyuz goysalaram berilyar.

Nädip + goyulyar bu yerde

0

22

dayko

Bärde esasy maksat tekst ýazyp gazanmak dälde, gowy we gyzykly okalýan tekstleri ýazyp gazanmak. Siz gyzykly zat ýazsaňyz okaýanlaram + goýýar, her bir + üçin 5 bal beriýär. Diýmek siz bir mowzuk açmak arkaly, şol mowzukdan hemişelik passiw girdeýji alýarsyňyz.

+1

23

dayko

Soňam bellik, indi minimalkany toplan hemmelere pul çykaryp berilýär, ýazyjy derejä ýetmek hökman däl!!!

+1

24

Admin
Bu yerde nadip + goyulyar men tapamoga + goyulyan yeri

0

25

Maña 15 Rubl gerek bolup dur. Bu yerde ishlap tapjak bolsan agzyndan gara-gan geljegine gozum yetip duuu. shol sebapdenem 15 rubly manat berip satyn aljak bolyan 15 rubly satjak barmy 3 rubly 1 manatdan aljak sizin 3 rubly 1 manatdan bershinizy yaly. Inni satjak barmy?
3 rubl = 1 Manatdan!

+1

26

dayko написал(а):

Admin
Bu yerde nadip + goyulyar men tapamoga + goyulyan yeri


Eger telden giryan bolsañ. Her kimiñ yazan hatynyñ sag gapdalynda 0 durandyra. Shoña basyp + goyulyar.

+1

27

ine

-2

28

natdinizay

+2

29

yazik2018 написал(а):

natdinizay

Name boldy?

+2

30

☆《MEGALORD》☆ написал(а):

Name boldy?

Plus goyup bilenok😂

+1

31

STUART написал(а):

Plus goyup bilenok😂

😄

+1

32

salam dostlar name tazelendi?!

+2

33

yazik2018 написал(а):

salam dostlar name tazelendi?!

Mena bilemok name tazeleneni. Indiki hepde bir uytgesme bolaymasa...

+2

34

Amerikan lukmançylyk assosiasiýasynyň alymlarynyň geçiren barlaglary mobil telefonlardan çykýan şöhlelenmeleriň beýnide beta-amiloid beloklaryň derejesiniň ýokarlanmagyna getirýändigini subut etdi. Şu belok bölejiklerinden düzülen ýasmajyklaryň döremegi Alsgeýmeriň keseline getirýändir.

Ençeme ylmy barlaglar, gijeki wagt mobil telefonlaryň şöhlelenmeleriniň bir sagatlyk täsiriniň melatonin gormonynyň tebigy bölünip çykmasyny üýtgedýändigini subut etdiler. Ukynyň dürli tapgyrlaryny kadalaşdyrýan bu gormonyň işlenilip çykmasynyň bozulmalary ukysyzlyga getirip bilýändir. Şeýle üýtgemeleriň öňüni almak üçin alymlar uklanylanda mobil telefonlary kelleden biraz daşlykda saklamagy maslahat berýärler.
Çeşme: Saglyk.org

Makalany alan saýdymda kesel barada hiç hili düşünje berilmändir öz bildigimden düşündireýin:
Bu kesele duçar bolan adam beýnidäki hronologik wagt düşünjesini ýitirýär. Häzirki wagtdan bir näçe ýyl yzda ýada öňde ýaşap ýoren ýaly duýýar, we buny diňe öz ýanlaryndan pikir etmän daşky gurşawa uly täsir ýetirýärler. Meselem birnäçe ýyl öň ýogalan garyndaşlarnyň öýüne baryp şol yogalanyň adyny tutup men planyny görmäge geldim diýýä ýagdaýdan habarsyz öý eýeleri bolsa kyn ýagdaýa düşýär. Ýada durmuşa çykaran gyzynyň, oýeren oglunyň ýan ýoldaşyny tananok bu kim bizde name işleýär diýip gohlaýar. Alla gorasyn saglygyň ýerindekä gadyrny bilmek gerek.
(Okanlarymdan)

0

35

Bu saýda taze agzalary chagyrjak bolyan. her agza 25 ball dan beryan ekeniñiz! Ýone 1 mesele bar - olary men çagyranymy siz nadip bilyañiz. Ýada olar Meni dayko diyen oglan çagyrdy diyip tex yazmalymy her biri!

0

36

Всем здравия!

0

37

dayko написал(а):

Amerikan lukmançylyk assosiasiýasynyň alymlarynyň geçiren barlaglary mobil telefonlardan çykýan şöhlelenmeleriň beýnide beta-amiloid beloklaryň derejesiniň ýokarlanmagyna getirýändigini subut etdi. Şu belok bölejiklerinden düzülen ýasmajyklaryň döremegi Alsgeýmeriň keseline getirýändir.

Ençeme ylmy barlaglar, gijeki wagt mobil telefonlaryň şöhlelenmeleriniň bir sagatlyk täsiriniň melatonin gormonynyň tebigy bölünip çykmasyny üýtgedýändigini subut etdiler. Ukynyň dürli tapgyrlaryny kadalaşdyrýan bu gormonyň işlenilip çykmasynyň bozulmalary ukysyzlyga getirip bilýändir. Şeýle üýtgemeleriň öňüni almak üçin alymlar uklanylanda mobil telefonlary kelleden biraz daşlykda saklamagy maslahat berýärler.
Çeşme: Saglyk.org

Makalany alan saýdymda kesel barada hiç hili düşünje berilmändir öz bildigimden düşündireýin:
Bu kesele duçar bolan adam beýnidäki hronologik wagt düşünjesini ýitirýär. Häzirki wagtdan bir näçe ýyl yzda ýada öňde ýaşap ýoren ýaly duýýar, we buny diňe öz ýanlaryndan pikir etmän daşky gurşawa uly täsir ýetirýärler. Meselem birnäçe ýyl öň ýogalan garyndaşlarnyň öýüne baryp şol yogalanyň adyny tutup men planyny görmäge geldim diýýä ýagdaýdan habarsyz öý eýeleri bolsa kyn ýagdaýa düşýär. Ýada durmuşa çykaran gyzynyň, oýeren oglunyň ýan ýoldaşyny tananok bu kim bizde name işleýär diýip gohlaýar. Alla gorasyn saglygyň ýerindekä gadyrny bilmek gerek.
(Okanlarymdan)

0


Вы здесь » RedWM.ru » Знакомства и общение » TMCHAT